برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

متدولوژی خدمات به جهت اغنای کامل نیاز مشتری به صورت مستمر طراحی شده است

ما روش خود را بر اساس چارچوب ITIL توسعه داده ایم که تضمین می کند همیشه در ارتباط هستیم و درنتیجه یکپارچگی و بازدهی را افزایش می دهیم.

متدولوژی منحصر به فرد خدمات یک هدف ساده دارد:

ارائه خدمات کاملاً استثنایی به مشتری كه دقیقاً مطابق با نیازها و اهداف كاری شما است.
ما با استفاده از بهترین روش های شناخته شده از صنعت، راه حل های خود را در همه زمینه ها از جمله ERP، پشتیبانی فناوری اطلاعات، خدمات مدیریت شده و توسعه برنامه ارائه می دهیم. روش تحویل متصل برای هر پروژه مشتری به سه مرحله تقسیم می شود: تعامل، تحویل خدمات و استمرار

تعامل

ما با همکاری نزدیک با شما برای ارتباط اهداف کسب و کار شما به راه کارهای فن آوری شروع می کنیم. اطمینان حاصل میکنیم که هر آنچه طراحی میشود بازدهی و یکپارچی را به همراه دارد. به طور خلاصه یعنی راه حل های ما در محیط IT موجود شما متصل می شوند تا بازدهی ارزشمندی را به کسب و کار شما برسانند.
ما نه تنها راه حل های مختلف فن آوری خود را به هم مرتبط می کنیم تا خدماتی متناسب با نیازهای تجاری شما ارائه دهیم، بلکه تیم های متخصص خود را در داخل و سراسر تیم مدیریت خدمات، ERP ، برنامه ها و پشتیبانی خود سازماندهی می کنیم تا تیم تحویل فناوری اطلاعات یکپارچه را برای پروژه شما محیا کنیم.
هنگامی که ما در جهت درک تجارت و فناوری اطلاعات با شما تعامل کردیم، راه کارهایی را طراحی خواهیم کرد که بازگشت سرمایه و یکپارچگی را به همراه داشته باشد و با اهداف تجاری شما کاملا همخوانی داشته باشد.

عرضه خدمت

ما زمانیکه پروژه های فناوری را تحویل می دهیم، چه در سایت مشتری باشد و چه در مراکز داده سدید، از دستورالعمل های تخصصی و چارچوب خدمات ITILv3 پیروی و استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که راه حل های ما با متد و روشی ارائه می شوند که موفقیت پروژه را تضمین کرده و احتمال خطر را به حداقل برسانند.
درمورد تحویل خدمات، ما با دقت از رویكرد بهترین روش (Best Practice) پیروی می كنیم تا اطمینان حاصل شود كه راه کارهای مهم به اندازه كافی کارایی لازم و مدیریت شده را داشته و از روشی برنامه ریزی شده و مرحله ای پیروی می كنند كه به طور پیشگیرانه ای به دنبال کشف و کاهش خطرات احتمالی باشد.
وقتی ما در سدید پروژه ای را اجرا می کنیم، اطمینان حاصل می کنیم که بین راه کار ما و محیط موجود شما یکپارچه سازی موثری خواهیم داشت که به پشتوانه چندین دهه تجربه یکپارچه سازی و ارتباط راه حل های مهم فناوری کسب و کار برای مشتریان انجام می شود.

استمرار

یکی از تمایزات اصلی سدید، تعهد ما به بهبود مستمر پس از اجرای راه کارها است. ما با برخی از مشتریان خود سابقه همکاری بیش از ده ساله داریم و این به دلیل رویکرد ما در پشتیبانی طولانی مدت از مشتریان و جستجوی مداوم راه های بهبود خدمات به مشتریان است.
تیم های پشتیبانی ما چارچوبی دارند که در صورت بروز هرگونه مشکلی، با تکامل کسب و کار و تغییر نیازهای آنها ، برنامه های بهبود خدمات را اجرا می کند. سدید همواره در کنار مشتریانش ایستاده است تا چگونگی بهره گیری از فناوری های جدید در تجارت خود را همگام سازی کند. و این ما را مجددا به گام تعامل در این استراتژی میرساند و آن جایی است که اهداف تجاری را به راه حل های متناسب با فناوری تبدیل می کنیم.